نمایندگی 09121641090
سفارشات 09121372416

00
 

0
 
0
 
0

شیر پکیج37 رایشیر پکیج جهت اتصال قطع و وصل جریان سیال بین یک اتصال و لوله بیشتر در ساختمان جهت کنترل جریان آب بر روی کلکتورها کاربرد دارد.

این شیرها از بهترین نوع آلیاژ برنج تولید شده اند.

تمام شیرآلات گروه صنعتی ریابی از جمله شیر پکیج قبل از بسته بندی، تک تک تست شده اند.