نمایندگی 09121641090
سفارشات 09121372416

00
 

0
 
0
 
0

شیر شیلنگی تک ضرب ریابی37 رایشیر شیلنگی تک ضرب با بهترین کیفیت

شیر شیلنگی دسته گازی از انواع شیر شیلنگی بوده که دسته آن به صورت دسته گازی بوده و از لحاظ کارایی راحت تر و بهتر بوده و بهترین شیر جهت اتصال شیلنگ به منبع آب و سیال غیر گازی می باشد.