نمایندگی 09121641090
سفارشات 09121372416

00
 

0
 
0
 
0

شیر شیلنگی (کلیدی) _ ریابی37 رایشیر شیلنگی (کلیدی)

شیرشلنگی دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و فرسوده شدن می باشد . همچنین آببندی کامل و بدون ایراد از مزایای اصلی آن است.

شیر شیلنگی دارای دو نوع طرح اس و دسته گازی است که ، شیر شیلنگی بالا تنه دار نوعی شیر بوده که جهت مصارف آب و سیالات غیر گازی  استفاده می شود شیر شیلنگی بالا تنه دار بهترین شیر برای اتصال شیلنگ به شیر آب بوده که به صورت شیر فلکه ای بوده شیر شیلنگی دسته گازی از انواع شیر شیلنگی بوده که دسته آن به صورت دسته گازی بوده و از لحاظ کارایی راحت تر و بهتر بوده و بهترین شیر جهت اتصال شیلنگ به منبع آب و سیال غیر گازی می باشد.