نمایندگی 09121641090
سفارشات 09121372416

00
 

0
 
0
 
0

شیر صافی برنجی (فیلتر دار)37 رایشیر صافی برنجی_ریابی (فیلتر دار) برای فیلتر کرد ذرات درشت موجود در آب ورودی شوفاژ، پکیج استفاده می شود.جنس بدنه شیر صافی_ریابی، از برنج و صافی آن از استیل می باشد.
شیر صافی برنجی_ریابی در 2 سایز 1/2اینچ برای آب سرد ورودی ، گرم مصرفی و 3/4 اینچ برای رفت و برگشت شوفاژ استفاده می شود.